Het Zuiveringsproces – Samskara’s

Alle eer aan Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja!

Vraag: Voor alle beschaafde mensen vanaf hun geboorte tot hun dood zijn er verschillende samskara ‘s of zuiveringsceremonies voorgeschreven. Vele van dezesamskara ‘s worden vandaag de dag niet meer nageleefd. Zouden ze weer ingevoerd moeten worden?

Shrila Prabhupada: Het ware doel van samskara ‘s* is om een dwaas naar het niveau van kennis te brengen. Janmana jayate shudrah: bij geboorte is iedereen gelijk —shudra. Met andere woorden, men heeft geen kennis. Het doel van samskara ‘s is dus om iemand die geen kennis van spiritueel leven heeft, geleidelijk naar het spirituele niveau te brengen. Er wordt gezegd: samskarad bhaved dvija —met behulp van de zuiveringsprocessen kan men een spirituele wedergeboorte bereiken. Dat is van het grootste belang.

Het menselijk bestaan biedt de mogelijkheid te begrijpen wat men is en wat het doel van het leven is. Het doel van het leven is terug te keren naar huis, naar God. Uiteindelijk zijn wij een deel van God, maar op een of andere manier bevinden we ons nu in dit materiële bestaan. Het ware levensdoel is dus om terug te keren naar de spirituele wereld, waar geen gevecht om het bestaan plaatsvindt —een gelukzalig, tevreden leven. We willen een eindeloos gelukzalig leven, maar in de materiële wereld is dat niet mogelijk. Dat geluk bevindt zich in de spirituele wereld. Het is dus ons doel om daarheen te gaan en ieder mens zou die kans moeten krijgen. Dat is de ware opleiding. Dat wordt samskaragenoemd, het zuiveringsproces.

Alles tezamen zijn er dasa-vidha-samskara, tien soorten zuiveringsprocessen. In dit tijdperk is het erg moeilijk ze te volgen, maar indien men zonder enige overtreding de Hare Krishna-maha-mantra chant onder leiding van de spiritueel leraar, zullen al deze samskara ‘s vanzelf worden uitgevoerd en zal men terugkeren naar zijn oorspronkelijke, spirituele positie.

Aham brahmasmi — ‘Ik ben een spirituele ziel.’ Wij zijn dus Brahman, spirituele energie en Krishna is Param Brahman, de Allerhoogste spirituele energie. Zoals Arjuna zei:parambrahma param dhama pavitram paramam bhavan — ‘U bent de Allerhoogste Spirituele Energie, de uiteindelijke woning, de zuiverste, de Absolute Waarheid.’ Krishna is Brahman, spirituele energie, en ook ik ben Brahman. Hij is echter de Allerhoogste Brahman, terwijl ik slechts begrensd Brahman ben. Daarom is het mijn taak Krishna te dienen. Dat is de leer van Heer Caitanya: jivera ‘svarupa’ haya krishnera Nitya-dasa’ — ‘De ware identiteit van het levend wezen is dat hij de eeuwige dienaar van Krishna is.’ Als men zich dus bezighoudt met zijn oorspronkelijke, spirituele zaken en handelt als dienaar van Krishna, zullen alle processen voor zuivering en hervorming worden uitgevoerd.

Die kans om zich opnieuw bezig te houden met onze oorspronkelijke spirituele zaken wordt in dit tijdperk kosteloos weggegeven: kirtanad eva krishnasya mukta sangah param vrajet — ‘Men kan spirituele verlossing bereiken enkel door de heilige namen van de Heer te chanten.’ De hervormingsprocessen, de samskara ‘s, zijn bedoeld om iemand te zuiveren, zodat hij mukta-sangah wordt, verlost van het slechte gezelschap van het materiële bestaan en geschikt om terug te keren naar huis, terug naar God. Dat is het bijzondere voordeel van het chanten van de Hare Krishna-maha-mantra.

De vraag was: ‘Zouden de zuiveringsprocessen weer ingevoerd moeten worden?’ Ze moeten zo veel mogelijk weer worden ingevoerd, maar in dit tijdperk kunnen ze niet allemaal worden ingevoerd. Daarom moeten mensen de Hare Krishna-maha-mantra chanten. Dan zal alle hervorming vanzelf komen en zullen de mensen het spirituele niveau bereiken — brahma-bhutah, Brahman-realisatie. Vervolgens prasannatma: ze zullen gelukkig zijn. Na socati na kanksati: er zal geen leed of nodeloos verlangen meer zijn.Samah sarvesu bhutesu: ze zullen iedereen op het spirituele niveau zien. En uiteindelijk:mad-bhaktim labhate param. Op deze wijze zullen ze het niveau van toegewijde dienst bereiken en hun leven zal succesvol worden.

Vraag: U zegt dat de samskara’s zoveel mogelijk weer ingevoerd moeten worden?

Shrila Prabhupada: De essentiële dingen. Bijvoorbeeld hoe we iemand tot brahmana kunnen maken. Hierbij zijn deze vier zaken van belang: geen ongeoorloofde seks, geen vlees eten, geen bedwelmende of opwekkende middelen, geen gok- en kansspelen. Die essentiële dingen moeten er zijn, je kunt niet zonder. Je moet op zijn minst de zondige activiteiten vermijden. Dan kan iemand Krishna-bewustzijn beoefenen. Zoals Krishna in de Bhagavad-gita (7.28) zegt:

yesam tv anta-gatam papam
jananam punya-karmanam
dvandva-moha-nirmukta
bhajante mam drdha-vratah

`Zij die in vorige levens en in dit leven vroom gehandeld hebben en van wie de zondige activiteiten volledig zijn vernietigd, worden bevrijd van de dualiteiten van verblinding, waarna ze Mij vastberaden dienen.’

Als je een toegewijde wilt worden moet je je zondige activiteiten opgeven. Daarom moet je beginnen met die vier principes te volgen en verboden activiteiten te vermijden. Je dient zondige handelingen als ongeoorloofde seks, het eten van vlees, gokken en het gebruiken van bedwelmende middelen, tabak, koffie en thee inbegrepen, te vermijden. Dan zul je geleidelijk aan volledig vrij van zonden worden. Deze principes worden de pilaren van het toegewijde leven genoemd. Het volgen van deze leefregels is geen doel op zich, maar is noodzakelijk voor het ontwikkelen van essentiële kwalitietien die kenmerkend zijn voor een toegewijde, namelijk: mededogen, eerlijkheid, reinheid-kuisheid en soberheid. Aan de ene kant moet je beperkingen volgen en aan de andere kant moet je devotionele dienst verrichten. Door devotionele dienst te verrichten volgens de instructie van de spiritueel leraar en de shastra kan men op het transcendentale niveau blijven.

Het transcendentale niveau houdt in dat er geen zondige handelingen meer zijn. Het bevindt zich boven alles wat `zondig’ is. Er is alleen spraken van `vrome’ en ‘zondige’ activiteiten zolang men zich op het materiële niveau bevindt. ‘Goed’ en ‘slecht,’ `vroom’ en ‘zondig’ — dit zijn allemaal overwegingen die bij het materiële niveau horen. Maar wanneer je je op het transcendentale niveau bevindt, ben je automatisch vrij van zonde. Krishna bevestigt dit in de Bhagavad-gita (14.26):

mam ca yo’ vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate

Het zondige en het vrome leven bevinden zich beide in deze materiële wereld, maar wanneer men spirituele activiteiten verricht, bevindt men zich boven het materiële niveau en op het spirituele niveau.

Waar het dus op neerkomt is dat wanneer je de Hare Krishna maha-mantra chant en deze zondige handelingen opgeeft, je automatisch wordt hervormd. Je bereikt dan het spirituele niveau. Op deze wijze zal je leven succesvol worden.

* De 10 belangerijkste samskara’s:
1. Garbhadhana: het verwekken van een kind;
2. Simantonnayana: het scheiden van het haar;
3. Jata-karma: familietraditie bij de geboorte;
4. Nama-karana: het geven van een naam;
5. Anna-prasana: de eerste keer granen eten;
6. Cura-karana: het scheren van de geboorteharen;
7. Vidyarambha: leren van het alfabet;
8. Upanayana: initiatie
9. Vivah: huwelijk
10. Antyesti: crematie.

© 2014 Bhagavad Gita Seminar