Bhakti Yoga – De Weg Van Het Hart

Met commentaar van
A.C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA

Bhagavad-gita 6.47

Sri Krishna vertelt Arjuna,
“En van alle yogi’s is hij die zich vol vertrouwen voortdurend in Mij bevindt, die altijd aan Mij denkt en Mij transcendentale liefdedienst (bhakti) bewijst, het innigst met Mij in yoga verbonden en de beste van allemaal. Dat is Mijn mening.”

Commentaar: Het woord ‘bhajate’ is hier belangrijk. De wortel van het werkwoord ‘bhajate’ is bhaj, dat gebruikt wordt wanneer er een noodzaak bestaat tot dienen. Het woord ‘aanbidden’ betekent niet hetzelfde als bhaj en kan niet op dezelfde manier worden gebruikt. ‘Aanbidden’ betekent ‘vereren’ of respect en eer betuigen aan een waardig persoon. Maar die- nen met geloof en liefde is speciaal bedoeld voor de Allerhoogste Per- soonlijkheid Gods. Men kan het nalaten om een respectabel persoon of een halfgod (devi/devta) te aanbidden en men kan dan onbeleefd worden genoemd, maar niemand kan het nalaten om de Allerhoogste Heer te dienen zonder volledig te worden verdoemd. Ieder levend wezen is een integrerend deel van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en ieder levend wezen is er daarom door zijn wezenlijke positie voor bedoeld om de Allerhoogste Heer te dienen. Doet men dit niet, dan komt men ten val. Het Bhagavatam (11.5.3) bevestigt dit als volgt:

‘Iedereen die de oorspronkelijke Heer, de oorsprong van alle levende wezens, niet dient en zijn plicht aan Hem verwaarloost, zal zeker vanuit zijn wezenlijke positie ten val komen.’

In dit vers wordt ook het woord ‘bhajanti’ gebruikt. Bhajanti heeft daarom alleen betrekking op dienst aan de Allerhoogste Heer, terwijl het woord ‘aanbidden’ betrekking kan hebben op halfgoden of welk ander gewoon levend wezen dan ook. Het woord ‘avajananti’ dat in het vers uit het Bhagavatam werd gebruikt, is ook in de Bhagavad-gita te vinden: ‘Alleen dwazen bespotten de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Krishna.’ Zulke dwazen schrijven commentaren op de Bhagavad-gita zonder een houding van dienstbaarheid te hebben tegenover de Heer. Als gevolg daarvan kunnen ze niet goed het onder- scheid maken tussen de woorden ‘bhajanti’ en ‘aanbidden’.

Het hoogtepunt van alle yogamethoden is bhakti-yoga. Alle andere yoga’s zijn alleen middelen om tot bhakti te komen in bhakti-yoga. Yoga betekent eigenlijk bhakti-yoga; alle andere yoga’s zijn stappen in de rich- ting van bhakti-yoga. Het is een lange weg naar zelfrealisatie vanaf het begin van karma-yoga tot het eind, bhakti-yoga. Karma-yoga, handelen zonder gehechtheid aan de resultaten, is het begin van dit pad. Wanneer karma-yoga verrijkt wordt met kennis en onthechting, wordt dat niveau jñana-yogagenoemd. Wanneer jñana-yoga verrijkt wordt met mediteren op de Superziel door verschillende lichamelijke methoden en wanneer de geest op Hem geconcentreerd is, dan wordt dat asthanga-yoga genoemd. Wanneer iemand vervolgens het niveau van asthanga-yoga ontstijgt en tot Krishna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, komt, dan wordt dat bhakti-yoga genoemd, de hoogste vorm van yoga. Feitelijk is bhakti-yoga het uiteindelijke doel, maar om bhakti-yoga in detail te analyseren, moeten de andere yoga’s ook begrepen worden. De yogi die vooruitgang maakt, bevindt zich daarom op het ware pad van eeuwige voorspoed. Iemand die op een bepaald punt blijft steken en geen vooruitgang meer maakt, wordt genoemd naar de naam van dat onderdeel: karma-yogi, jñana-yogi of dhyana-yogi, raja-yogi, hatha-yogi enz. Wanneer iemand het geluk heeft om tot het punt van bhakti-yoga te komen, is hij boven alle andere yoga’s uitgestegen. Krishna-bewust worden is daarom het hoogste niveau van yoga, net zoals wanneer we over de Himalaya’s spreken, we het over de hoog- ste bergen van de wereld hebben, waarvan de hoogste bergtop, de Mount Everest, beschouwd wordt als het hoogste punt.

Wie zeer fortuinlijk is, komt tot Krishna-bewustzijn en situeert zich volgens de instructies in de vedische literatuur op de juiste manier op het pad van bhakti-yoga. De ideale yogi richt zijn aandacht op Krishna, die Shyamasundara wordt genoemd, die even mooi gekleurd is als een regenwolk, van wie het lotusgezicht straalt als de zon, van wie de kleding fonkelt van de juwelen en die bloemenkransen draagt. De brahmajyoti, Zijn prachtige uitstraling, schittert en verlicht alles om Hem heen. Hij incarneert in verschillende gedaanten, zoals Rama, Nsiˆha, Varaha en Krishna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; Hij daalt neer als een menselijk wezen, als de zoon van moeder Yasoda en staat bekend als Krishna, Govinda en Vasudeva. Hij is het perfecte kind, de perfecte echtgenoot, vriend en meester en Hij is volkomen in alle volheden en transcendentale kwaliteiten. Wanneer iemand zich voortdurend volledig bewust is van deze eigenschappen van de Heer, wordt hij de hoogste yogi genoemd.

Deze toestand van de hoogste volmaaktheid kan alleen door bhakti-yoga bereikt worden, en dit wordt in de hele vedische literatuur bevestigd: ‘Alleen aan die grote zielen die een onvoorwaardelijk geloof hebben in zowel de Heer als de spiritueel leraar, wordt de betekenis van de vedische kennis vanzelf geopenbaard.’ (Shvetasvataraupanisad6.23) ‘Bhakti betekent devotionele dienst aan de Heer, vrij van het verlangen naar materiële winst, zowel in dit leven als in het volgende. Vrij van deze neigingen, moet men zijn geest volledig op de Allerhoogste concentreren. Dat is de betekenis van nais-karmya.’ (Gopala-tapani Upanisad, Purva 15)

Dit zijn enkele methoden om bhakti of Krishna-bewustzijn te beoefenen, dat het hoogste en het perfecte niveau van de yogamethode is.

 

© 2014 Bhagavad Gita Seminar