Beste Mensen,

Op zaterdag 6 juni 2015 gaan we van start met een 7-daagse Bhagavad Gita Seminar "zoals ze is" in UTRECHT. Het seminar zal wekelijks plaats vinden en is van 15:00 uur tot 17:00 uur. Deelname is geheel gratis!

Deze kennis is de bekroning van alle onderricht, het geheimste van alle geheimen. Het is de zuiverste kennis en omdat ze door realisatie rechstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking der religie. Ze is onvergankelijk en wordt met vreugde toegepast. (Bhagavad Gita Hoofdstuk 9 vers 2)

De thema's die behandeld gaan worden zijn: Wat is het doel van het leven?, De wetten van Karma, Allerhoogste vorm van Yoga, De totale schepping, Wie ben ik?, Waar komen wij vandaan? en Bhagavad Gita in de Praktijk.

© 2014 Bhagavad Gita Seminar